Recent Posts

Nie praktykujemy polityki Sub4Sub. Wszystkie kanały, które subskrybujemy na YouTubie zawierają materiał, który uważamy za najlepszej jakości i wart polecenia. Nasza subskrypcja oznacza uznanie dla autora i jego działalności. Ponadto, żeby uprzedzić Wasze pytania - nawet jeżeli coś jest naprawdę DOBRE to niekoniecznie dostanie naszego suba, ponieważ kierujemy się głównie swoimi, jakże wyrafinowanymi, gustami.

Autor: Krasnoludzkie Opowieści sobota, 17 grudnia 2011

0 komentarze

Prześlij komentarz